• +603-9172 5411
  • estore@artworld.net.my

MAKLUMAT PENGHANTARAN

MAKLUMAT PENGHANTARAN

KAMI MELIHARA HAK UNTUK MEMINDA TERMA DAN SYARAT INI PADA BILA-BILA MASA
DENGAN MEMASANGKAN SEBARANG PINDAAN TERSEBUT KEPADA ESTORE TANPA SEBELUMNYA DAN SEBARANG NOTIS

Pesanan anda akan dihantar kepada anda melalui Syarikat Perkhidmatan atau pemandu yang dilantik oleh kami. Kami berhasrat untuk menghantar dalam tempoh masa yang dinyatakan di bawah tetapi kami tidak dapat menjamin sebarang tarikh penghantaran yang kukuh atas pesanan dan setakat yang dibenarkan oleh undang-undang, kami tidak akan bertanggungjawab kepada anda untuk sebarang kerugian, liabiliti, kos, kerosakan, caj atau perbelanjaan yang timbul daripada penghantaran lewat.
 
  1. Kami biasanya menghantar produk menggunakan kurier standard kami; namun kami berhak untuk menggunakan mana-mana organisasi kurier / penghantaran lain mengikut budi bicara kami dari semasa ke semasa.
  2. Jika pelanggan meminta laluan ekspres untuk produk yang menggunakan logistik kami, pelanggan akan menanggung semua caj, risiko kehilangan dan kerosakan pada produk dalam perjalanan.
  3. Kami akan menggunakan usaha yang munasabah untuk menghantar produk dengan kualiti yang boleh diterima ke alamat penghantaran yang dinyatakan tetapi kami tidak dapat menjamin sebarang masa penghantaran yang kukuh dan ARTWORLD tidak akan bertanggungjawab ke atas sebarang kelewatan dalam perkhidmatan penghantarannya, jika kelewatan itu disebabkan oleh sebab di luar kawalan ARTWORLD.
  4. Tiada penghantaran disediakan pada hari Ahad dan cuti umum.
  5. Kami tidak akan melayan sebarang permintaan untuk menukar kedai selepas pengesahan pesanan dikeluarkan. Kami akan menghantar produk ke alamat penghantaran yang dinyatakan dan dimasukkan oleh anda pada borang pesanan. Jika anda tidak secara peribadi untuk mengumpul kedai, maklumat wakil yang dibenarkan boleh mengumpul bagi pihak anda.
  6. Jika anda tidak menerima penghantaran atau mengambil produk daripada pembawa, maka kami mungkin sama ada atau kedua-duanya mengenakan caj kepada anda untuk fi penyimpanan yang berpatutan dan kos lain yang munasabah ditanggung oleh kami, Produk tidak lagi tersedia untuk pengumpulan atau penghantaran dan memberitahu anda.
  7. Jika penghantaran dilakukan melalui pengangkutan kami, adalah menjadi tanggungjawab kami sepenuhnya untuk menyediakan penghantaran tepat pada masanya. Jika dilakukan oleh pihak ketiga yang ditugaskan oleh kami, tiada tanggungjawab diambil untuk penghantaran lewat.
  8. ARTWORLD berhak untuk menahan penghantaran produk kepada pelanggan jika ia mempunyai sebarang keraguan tentang kelayakan kredit pelanggan atau pengenalan yang tidak mencukupi.

Memastikan Penghantaran Tepat Masa

Sila pastikan alamat penghantaran, nama penerima dan nombor telefon adalah tepat dan lengkap [termasuk mana-mana nama syarikat jika menghantar ke alamat kerja] supaya penghantaran boleh dibuat mengikut jadual. Anda juga boleh menentukan alamat penghantaran yang berbeza semasa membuat pesanan dan pesanan anda dihantar ke tempat kerja anda atau kepada rakan anda.

Alamat salah/Alamat tidak sah

Jika sistem penjejakan penghantaran kami mengesan alamat anda adalah kunci masuk poskod yang salah, kami mempunyai hak untuk menukar mod penghantaran anda.
Sila masukkan dengan berhati-hati alamat untuk mengurangkan masa untuk pasukan penghantaran membuat perkiraan untuk kami menyediakan penghantaran cepat untuk anda.
 

Penghantaran

Sila ambil perhatian bahawa skala masa untuk penghantaran dan caj penghantaran akan berbeza-beza bergantung pada ketersediaan item yang dipesan dan alamat anda. Sila beri masa tambahan (estimated 7 working days for delivery) untuk penghantaran ke luar kawasan lembah Klang. Kami tidak boleh menerima pesanan daripada atau menghantar ke alamat di luar Malaysia. Sila pastikan anda telah memberikan alamat penghantaran yang lengkap.
 
Jika tiada sesiapa tersedia di alamat anda untuk menerima penghantaran, rakan kongsi penghantaran kami akan membuat maksimum dua percubaan penghantaran sebelum mengembalikan pesanan kepada kami, dalam kes ini, kami berhak untuk menganggap bahawa anda telah menolak penghantaran dan Kontrak tersebut adalah oleh itu dibatalkan. Sekiranya berlaku pembatalan Kontrak kerana tidak penghantaran, sila hubungi kami dalam masa 1 minggu, atau barang anda akan dilucuthakkan